DODATKI MIESZKANIOWE

  • Przyznawaniem dodatków mieszkaniowych zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.
  • Osoba zainteresowana pobiera wniosek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź ze strony internetowej www.mops.kolobrzeg.pl
  • Potwierdzony przez Kołobrzeskie TBS Sp. z o.o. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15.
  • Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznania świadczenia znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2021 poz. 2021 t.j. z późn. zm.)