Informujemy, że ogłoszenie do postępowania "Wymiana 2 dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. J. Chodkiewicza 3A,3B w Kołobrzegu" o numerze - DOIZ/07/2022/WYMIANA 2 DŹWIGÓW CHODKIEWICZA 3A 3B
zostało opublikowane w strefie publicznej publicznego zamawiającego i jest dostępne do wglądu dla wykonawców.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: budowa węzła cieplnego C.O.,C.W.U, instalacji C.O., C.W.U oraz przebudowa instalacji Z.W. i kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym przy ul. Słowińców 4 w Kołobrzegu.

Zapraszamy do składania ofert na dzierżawę zewnętrznych ścian budynków w celu umieszczenia na nich reklam. Termin dzierżawy: do 31.12.2022 r.

Dokumentacja [ POBIERZ ]


Szanowni Państwo. Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu.

 • Nazwa postępowania: Zmiana sposobu ogrzewania w 24 lokalach mieszkalnych należących do Gminy Miasto Kołobrzeg
 • Numer postępowania: DOIZ/05/2022/ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA 24 LOKALE
 • Zamawiający: Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Termin zakończenia składania ofert: 2022-05-20 10:00

W celu zapoznania się ze szczegółami proszę wybrać [ LINK ]

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu. W celu zapoznania się ze szczegółami proszę wybrać link.

 • Nazwa postępowania: Zmiana sposobu ogrzewania w 47 lokalach mieszkalnych należących Gminy Miasto Kołobrzeg
 • Numer postępowania: DOIZ/04/2022/ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA 47 LOKALI
 • Zamawiający: Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Termin zakończenia składania ofert: 2022-04-28 10:00

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu. W celu zapoznania się ze szczegółami proszę wybrać link.

 • Nazwa postępowania: Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, obórkami blacharskimi, kominami i robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Jedności Narodowej 89 w Kołobrzegu
 • Numer postępowania: DOZ/03/2022/REMONT DACHU JEDNOŚCI NARODOWEJ 89
 • Zamawiający: Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Termin zakończenia składania ofert: 2022-03-29 10:00