Informujemy, że ogłoszenie do postępowania o nazwie - Wykonywanie kompleksowych usług sprzątania podestów, wejść do klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, chodników, dojść do wiat i wiat śmietnikowych i numerze - DOI/01/06/2024 SPRZĄTANIE WIATY, PODESTY GMK zostało opublikowane w strefie publicznej zamawiającego i jest dostępne do wglądu dla wykonawców.

Informujemy, że ogłoszenie do postępowania o zamówienie publiczne - Modernizacja instalacji C.O. wraz z wykonaniem instalacji C.W.U i Cyrkulacji w budynku przy ul. Jedności Narodowej 90 w Kołobrzegu i numerze - DOI/02/05/2024 J. NARODOWEJ 90 C.O,CWU,CYRKULACJA zostało opublikowane w strefie publicznej zamawiającego i jest dostępne do wglądu dla wykonawców.

Remont balkonów w budynku przy ul. J. Chodkiewicza 3AB w Kołobrzegu.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wybickiego 2 w Kołobrzegu reprezentowana przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Artyleryjskiej 3 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych "Remont balkonów i malowanie elewacji" w budynku przy ul. Wybickiego 2 A-F w Kołobrzegu w na podstawie przesłanych przedmiarów robót, w terminie do 15.04.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę zewnętrznych ścian budynków w celu umieszczenia na nich reklam.

Dostarczenie i wdrożenie systemu oprogramowania w Kołobrzeskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Kołobrzegu, Numer postępowania, DOIZ/1/08/2023 OPROGRAMOWANIE.