Zapraszamy do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok.

Harmonogram okazywania lokali za remont Wrzesień 2023 r.

Kołobrzeskie TBS Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki nr 6/2023 z dnia 18.04.2023 r. ustala się w Spółce dzień 09 czerwca 2023 r. (piątek) dniem wolnym od pracy.

Prezydent Miasta Kołobrzeg i Prezes Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zapraszają na "Sąsiedzkie spotkanie na Maciejówce".

Zarząd  Kołobrzeskiego TBS  Sp. z o.o. informuje, iż dzień 20.05.2023 r. (sobota) jest dla Spółki dniem pracującym w zamian za dzień 09.06.2023 (piątek).