Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kołobrzegu Sp. z o.o. działając na mocy ustawy z dnia 26 października 1995r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz.U z. 2023 r. poz. 790, tj.), Aktem Założycielskim Spółki oraz na podstawie Regulaminu Komisji Mieszkaniowej Kołobrzeskiego TBS sp. z o.o. zatwierdzonego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 14 z dnia 21.06.2022 r. ogłasza nabór wniosków o przydział lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Chodkiewicza 3B/19 o powierzchni 36,81m2.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami dotyczącymi lokali mieszkalnych "Mieszkanie za remont"

  • Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Jedności Narodowej 58/5
  • Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Grochowskiej 6e/7
  • Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Grochowskiej 6j/2
  • Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Budowlanej 41/7
  • Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Dworcowa 4/6
  • Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Rybacka 2/6
  • Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Trzebiatowska 32/2
  • Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. 6-tej Dywizji Piechoty 72/4
  • Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Trzebiatowska 43/5

Zapraszamy do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok.

Harmonogram okazywania lokali za remont Wrzesień 2023 r.