Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu. W celu zapoznania się ze szczegółami proszę wybrać link.

  • Nazwa postępowania: Zmiana sposobu ogrzewania w 47 lokalach mieszkalnych należących Gminy Miasto Kołobrzeg
  • Numer postępowania: DOIZ/04/2022/ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA 47 LOKALI
  • Zamawiający: Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  • Termin zakończenia składania ofert: 2022-04-28 10:00