Znajdź wymarzone mieszkanie

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Artyleryjska 3, Kołobrzeg
Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS

Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami. Oferujemy niskie koszty zarządzania i administrowania nieruchomości.

Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami. Oferujemy niskie koszty zarządzania i administrowania nieruchomości.

Sprawdź ofertę

Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami. Oferujemy niskie koszty zarządzania i administrowania nieruchomości.

Sprawdź ofertę

Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami. Oferujemy niskie koszty zarządzania i administrowania nieruchomości.

Sprawdź ofertę

Księgowość

Czynności związane z księgowością i windykacją:

 • Prowadzenie pełnej ewidencji księgowej wspólnoty zgodnie z uchwałą właścicieli lokali podjętej w tej sprawie;
 • Dokonywanie naliczeń wysokości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe na podstawie uchwał Właścicieli;
 • Kontrola wpływających dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym oraz terminowa realizacja płatności;
 • Wystawianie not księgowych, rachunków i faktur;
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) i korekt tych planów;
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
 • Kontrola wydatków w ramach rocznych planów gospodarczych i podejmowanie stosownych działań w celu zabezpieczenia płynności finansowej nieruchomości;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Okresowe przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów w ustalonych odstępach czasu), funduszu remontowego;
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń z tytułu posiadania i użytkowania lokali;
 • Sporządzania dokumentacji, wniosków kredytowych do banków na sfinansowanie remontów oraz obsługa zaciągniętego kredytu;
 • Lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych i rachunkach oszczędnościowych nieruchomości;
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości;
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;
 • Wypełnianie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych;
 • Przygotowywanie deklaracji i rozliczenia w US i ZUS;

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Rozumiem, ukryj powiadomienie