Znajdź wymarzone mieszkanie

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Artyleryjska 3, Kołobrzeg
Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS

Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami. Oferujemy niskie koszty zarządzania i administrowania nieruchomości.

Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami. Oferujemy niskie koszty zarządzania i administrowania nieruchomości.

Sprawdź ofertę

Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami. Oferujemy niskie koszty zarządzania i administrowania nieruchomości.

Sprawdź ofertę

Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami. Oferujemy niskie koszty zarządzania i administrowania nieruchomości.

Sprawdź ofertę

Administracja

Oferujemy Państwu przyjazne dla mieszkańców i użytkowników administrowanie i zarządzanie Państwa nieruchomością.
Gwarantujemy dyspozycyjność administratorów oraz dostępność pod telefonem stacjonarnym lub komórkowym. Administratorów zatrudnionych w KTBS cechuje wysoka kultura osobista, niezbędne kwalifikacje oraz pełne zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Każdy Administrator gotowy jest zawsze życzliwie i cierpliwe wysłuchać Państwa uwag oraz natychmiast zareagować, by rozwiązać wszystkie zgłaszane mu problemy.

Czynności związane z obsługą administracyjną nieruchomości:

 • Protokolarne przyjęcie nieruchomości;
 • Przejęcie od dotychczasowego administratora wszelkiej dokumentacji dotyczącej administrowanej nieruchomości;
 • Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach związanych z administrowaniem lub zarządzaniem nieruchomości na zewnątrz oraz w stosunkach pomiędzy właścicielami lokali i Wspólnotą Mieszkaniową zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem;
 • Prowadzenie wykazu lokali mieszkalnych i użytkowych, właścicieli lokali;
 • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokali oraz części nieruchomości wspólnej;
 • Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Pełna organizacja zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Przygotowanie projektów uchwał;
 • Powiadamianie o podjętych uchwałach;
 • Prowadzenie korespondencji w imieniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej z właścicielami lokali, instytucjami państwowymi i innymi podmiotami;
 • Przyjmowanie zgłoszeń o awariach i usterkach przez 24h, zlecanie ich usunięcia przez profesjonalnych techników oraz nadzór nad ich wykonaniem;
 • Zapewnienie utrzymania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynków służącego do wspólnego użytku mieszkańców oraz otoczenia budynków, w tym także zieleni;
 • Wynegocjowanie preferencyjnych warunków Ubezpieczenia nieruchomości;
 • Pomoc prawna dla Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych;
 • Kontrolowanie pod względem merytorycznym wykonania zawartych umów o dostawę energii elektrycznej, wody, gazu oraz zapewnienie usuwania z terenu nieruchomości nieczystości stałych;
 • Wykonywanie czynności niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, w tym opracowywanie i przedkładanie właścicielom planów remontów i planów finansowych;
 • Udzielanie każdemu z właścicieli lokali na każde jego życzenie, wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną;
 • Wydawanie zaświadczeń na każde żądanie właścicieli związanych z administracją lub zarządzaniem nieruchomością;
 • Obsługa i prowadzenie spraw związanych z wynajmem części nieruchomości wspólnej oraz pobieranie pożytków z tej nieruchomości także z innych tytułów.

KTBS w ramach zleconej obsługi nieruchomości oferuje objęcie konserwacją bieżącą większość instalacji budynkowych przez naszych pracowników oraz firmy współpracujące, które posiadają niezbędne kwalifikacje oraz duże doświadczenie zawodowe.

Czynności związane z obsługą techniczną:

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • Zapewnienie terminowego przeprowadzania przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie, w tym oceny stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;
 • Nadzór nad bieżącą konserwacją nieruchomości wspólnej w zakresie m.in. ogólnobudowlanym, instalacji wodno-kanalizacyjnej, ślusarskiej, elektrycznej i innych należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej;
 • Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;
 • Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości;
 • Zlecenie i nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • Nadzór nad wykonaniem remontów bieżących, zgodnie z planem przyjętym na dany rok kalendarzowy uchwałą właścicieli lokali;

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Rozumiem, ukryj powiadomienie