Znajdź wymarzone mieszkanie

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Artyleryjska 3, Kołobrzeg
Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS

Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami. Oferujemy niskie koszty zarządzania i administrowania nieruchomości.

Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami. Oferujemy niskie koszty zarządzania i administrowania nieruchomości.

Sprawdź ofertę

Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami. Oferujemy niskie koszty zarządzania i administrowania nieruchomości.

Sprawdź ofertę

Oferta na zarządzanie nieruchomościami przez KTBS

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami. Oferujemy niskie koszty zarządzania i administrowania nieruchomości.

Sprawdź ofertę

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenia » Oświadczenie Zarządu Spółki z dnia 07.06.2011roku

Oświadczenie Zarządu Spółki z dnia 07.06.2011roku

Oświadczenie Zarządu Spółki z dnia 07.06.2011roku

Oświadczenie dot. nierzetelnych i niepełnych informacji w lokalnych mediach, dotyczących podwyżki czynszu w zasobach stanowiących własność spółki oraz konferencją prasową posła Czesława Hoca.


W związku z pojawiającymi się w lokalnych mediach nierzetelnymi i niepełnymi informacjami dotyczącymi podwyżki czynszu w zasobach stanowiących własność spółki oraz konferencją prasową zwołaną przez posła RP Czesława Hoca na której zostały przedstawione nieprawdziwe informacje dotyczące przesłanek podniesienia stawki czynszu oraz nierzetelne informacje o zatrudnieniu w spółce, niniejszym oświadczamy:

1. W zakresie podwyżek czynszu w zasobach TBS nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie lub zaskarżenie ich wysokości do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Najwyższej Izby Kontroli.
Dopuszczalną wysokość czynszu jasno i precyzyjnie określa Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 roku.

Świadome insynuowanie na konferencji prasowej co do możliwości wykorzystywania przez KTBS dominującej pozycji na rynku jest wprowadzaniem najemców i mieszkańców w błąd i służy chyba tylko doraźnym korzyściom politycznym.

2. Podwyżki czynszu zostały wprowadzone przez spółkę zgodnie z prawem, tj. obowiązującymi w tym zakresie przepisami art.28 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, jak również odpowiednimi przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów. Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem o podwyżkę czynszu za lokale TBS po przeprowadzeniu dogłębnej i rzetelnej analizy finansowej tej części działalności Spółki. Podwyżka została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą KTBS a następnie została zatwierdzona przez Zgromadzenie Wspólników Spółki, które podjęło stosowną uchwałę. Na jej podstawie Zarząd poinformował najemców o zmianie czynszu, która wejdzie w życie z dniem 1 września 2011 roku.

3. Stawki czynszu, które na dzień dzisiejszy obowiązują w kołobrzeskim TBS są od wielu lat najniższe spośród miast naszego regionu. Obecna podwyżka jest podyktowana wyłącznie wnikliwą analizą ekonomiczną i troską o utrzymanie właściwego stanu technicznego budynku. Przy jej ustaleniu braliśmy pod uwagę także status materialny mieszkańców wynajmujących nasze zasoby.

4. W kołobrzeskim TBS jest obecnie niespełna 30 etatów, nie ma przerostu zatrudnienia a zarząd spółki elastycznie reaguje na zmianę profilu działalności oraz zmniejszanie zakresu działania spółki o czym świadczy fakt redukcji zatrudnienia w ostatnim okresie czasu o prawie pięć etatów.

5. Kołobrzeskie TBS ma najniższy wskaźnik zatrudnienia w regionie na każde
10 000m² zarządzanych powierzchni co przedstawiamy w poniższej tabeli. Dane te świadczą o profesjonalnym zarządzaniu kadrami w spółce.

Tabelka

6. W spółce funkcjonuje trzyosobowy zarząd ( a nie pięcioosobowy o czym mówił pan poseł Hoc), prokurenci - dwie osoby - nie są członkami zarządu a jedynie jego pełnomocnikami i pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

Trzyosobowa Rada Nadzorcza jest organem spółki, który w Towarzystwach Budownictwa Społecznego jest obligatoryjny. Nadmieniamy, że trzy osoby to minimalna ilość członków w Radzie.

 Zarząd Kołobrzeskiego TBS

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Rozumiem, ukryj powiadomienie